UUTTU, TUULA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 292
Datum beviljat 01.04.1977