TIKKANEN, HJÖRDIS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 291
Datum beviljat 01.04.1977