SUOMINEN, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 289
Datum beviljat 01.04.1977