SUNDELL, KEIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 288
Datum beviljat 01.04.1977