SUNDBERG, STIG

Förtjänsttecken Brons
Nummer 287
Datum beviljat 01.04.1977