KIVI, OLLI

Förtjänsttecken Guld
Nummer 70
Datum beviljat 18.10.1997