STEAD, GUSTAF-ADOLF

Förtjänsttecken Guld
Nummer 7