SUNDBERG, GARY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 286
Datum beviljat 01.04.1977