STORMBOM, ARNO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 284
Datum beviljat 01.04.1977