STANDERTSKJÖLD-NORDENSTAM, CARL-A

Förtjänsttecken Brons
Nummer 283
Datum beviljat 01.04.1977