STAMBEJ, ULLA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 282
Datum beviljat 01.04.1977