SJÖSTEDT, DORRIT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 281
Datum beviljat 01.04.1977