SAXBERG, ROLF MIKAEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 280
Datum beviljat 01.04.1977