RÄIKE, TORSTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 278
Datum beviljat 01.04.1977