RAVANDER, LAURI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 277
Datum beviljat 01.04.1977