JANSSON, HELGE

Förtjänsttecken Guld
Nummer 69
Datum beviljat 18.10.1997