REPO, ILKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 276
Datum beviljat 01.04.1977