PERSSON, FOLKE U

Förtjänsttecken Brons
Nummer 274
Datum beviljat 01.04.1977