PELTONEN, ESA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 273
Datum beviljat 01.04.1977