NIEMIKORPI, VEIKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 269
Datum beviljat 01.04.1977