NIEMELÄ, VEIKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 268
Datum beviljat 01.04.1977