MUNKBERG, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 267
Datum beviljat 01.04.1977