HEINO, KIMMO

Förtjänsttecken Guld
Nummer 68
Datum beviljat 18.10.1997