MOBERG, FRANK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 266
Datum beviljat 01.04.1977