LINDELL, MARTIN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 265
Datum beviljat 01.04.1977