KORSSTRÖM, BO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 264
Datum beviljat 01.04.1977