KAURIA, RAUNO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 263
Datum beviljat 01.04.1977