KARLSSON, PENTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 261
Datum beviljat 01.04.1977