JULKUNEN, HANNES

Förtjänsttecken Brons
Nummer 260
Datum beviljat 01.04.1977