IMMONEN, JORMA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 258
Datum beviljat 01.04.1977