ILENIUS, PIRKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 257
Datum beviljat 01.04.1977