GUSTAFSSON, HENRIK

Förtjänsttecken Guld
Nummer 67
Datum beviljat 18.10.1997