IKONEN, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 256
Datum beviljat 01.04.1977