HOLLANDER, OSSI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 255
Datum beviljat 01.04.1977