HELMINEN, HANS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 252
Datum beviljat 01.04.1977