HALLBERG, MIKAEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 251
Datum beviljat 01.04.1977