HAGMAN, MATTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 250
Datum beviljat 01.04.1977