GUSTAVSSON, RAINER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 247
Datum beviljat 01.04.1977