GUSTAFSSON, PER-IVAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 246
Datum beviljat 01.04.1977