GLANZ, TOROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 244
Datum beviljat 01.04.1977