FREDRIKSSON, TIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 243
Datum beviljat 01.04.1977