FORSBERG, HELGE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 241
Datum beviljat 01.04.1977