FINNE, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 240
Datum beviljat 01.04.1977