FEDERLEY, BJÖRN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 239
Datum beviljat 01.04.1977