EKLUND, THURE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 238
Datum beviljat 01.04.1977