BROFELT, YRJÖ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 237
Datum beviljat 01.04.1977