SUNDBERG, STIG

Förtjänsttecken Guld
Nummer 65
Datum beviljat 13.11.1992