BERGSTRÖM, HANS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 236
Datum beviljat 01.04.1977