AVELLAN, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 235
Datum beviljat 01.04.1977