ANTAS, GÖRAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 234
Datum beviljat 01.04.1977